Jackson, White Mountains, New Hampshire
jackson estate
 Skiing at Attitash